UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 - ALCI VE SATICI

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: GÖZENUR SAĞLIK VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. VizyonPark Plaza 5 No:111 Bahçelievler/İstanbul Turkey
Tel: OnlineLens.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak OnlineLens.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. Bu madde yurtdışından sipariş verilen ürünler için geçerli değildir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden OnlineLens.com sorumlu tutulamaz.

4.4 - OnlineLens.com mücbir sebepler, nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar veya taşıyıcı kargo/kurye firmasından doğan aksaklıklar nedeni ile sözleşme konusu ürünün/ürünlerin süresi içinde teslim edilememesinden OnlineLens.com sorumlu tutulamaz. OnlineLens.com sadece sipariş verilen ürünleri en kısa sürede taşıyıcı firmaya teslim etmekle yükümlüdür.

4.5 - OnlineLens.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için OnlineLens.com'a gönderilebilir. Bu tür gönderimlerde (sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde ise) kargo giderleri OnlineLens.com tarafından karşılanacaktır.

4.7 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından okudum kabul ediyorum tıklamasıyla geçerli olacaktır.

MADDE 5 - SİPARİŞ

5.1 - 5193 sayılı Optisyenlik hakkındaki meslek kanununa göre her türlü kontakt lens ve numaralı gözlük Göz hekimi reçetesi ile sadece optisyenlik müessesesinde satılabilmektedir. Bu sebeple sipariş veren kişi geçerli ve onaylı bir kontakt lens reçetesi olduğunu ve bu reçete bilgileri ile sipariş verdiğini beyan ve kabul etmiş sayılır. Onaylı ve geçerli bir kontakt lens reçetesi olmadan verilen siparişlerde doğacak her türlü maddi ve manevi olumsuzluktan OnlineLens.com sorumlu tutulamaz.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde OnlineLens.com'a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün OnlineLens.com'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin ihtiyacına göre yurtdışından getirtilen veya özel olarak üretilerek kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile OnlineLens.com'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.